Abstract

Als we iets over het resultaat van Zorg voor Beter zouden kunnen zeggen dan is het wel het uitdijende karakter. Qua opzet, doel en grootschaligheid is Zorg voor Beter een uniek programma en heeft het de kwaliteit van de langdurige zorg onmiskenbaar op de agenda heeft gezet. Een jaar na de start van Zorg voor Beter werd in opdracht van ZonMw een evaluatietraject in gang gezet door het instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG). Het evaluatieonderzoek is gericht op onderzoeksvragen zoals: Wat zijn de resultaten van de projecten? Hoe kunnen we het succes (of falen) van de verschillende trajecten verklaren? Wat is de invloed van contextuele factoren en financiering? Hoe worden thema’s als autonomie, keuzevrijheid van cliënten en betrokkenheid van het management vormgegeven in het programma (Strating e.a. 2008)? Wij maakten gebruik van zowel kwantitatieve (vragenlijsten voor cliënten, medewerkers en teamleiders) als kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals observaties van conferenties en case studies in de deelnemende organisaties. In dit hoofdstuk reflecteren wij op thema’s zoals de resultaten (voor zowel cliënten als deelnemende organisaties), de koppeling met ontwikkelingen in de sector, de functie van het meten en het vasthouden en verspreiden van verbeteringen en nieuwe werkmethoden. In de laatste paragrafen beschrijven wij hoe in het programma en in de deelnemende teams aandacht is besteed aan de thema’s cliëntenparticipatie en managementbetrokkenheid.

Additional Metadata
Keywords gezondheidszorg, kwaliteit gezondheidszorg, langdurige zorg
Persistent URL hdl.handle.net/1765/78282
Note Verschenen in: M. Minkman en H. Balsters (Red), Blijvend zorgen voor beter, Kluwer, Deventer, 2011, pp. 259-ff
Citation
Strating, M.M.H, Stoopendaal, A.M.V, Slaghuis, S.S, Broer, T, Nieboer, A.P, & Bal, R.A. (2010). De weg naar duurzame kwaliteit in de langdurige zorg?. In Blijvend zorgen voor beter. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78282