Abstract

De Denktank Overlijdensschade is ontstaan, omdat de rekenmethodiek voor overlijdensschade niet uit te leggen is aan nabestaanden en geen recht doet aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Diverse professionals besloten niet langer slechts te ageren tegen de bestaande situatie, maar er werkelijk wat aan te doen. Dit heeft geresulteerd in een conceptnotitie ‘Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade’. In dit artikel zal deze notitie kort besproken worden.

De Denktank Overlijdensscha­ de bestaat uit de volgende personen: J. Laumen (Laumen Expertise), A.J. Akkermans (VU Amsterdam), E.M. Deen (De Letselschade Raad), A.J. Heijs (CED Mens), H.J. van der Hoe­ ven (Allianz NL/De Letselscha­de Raad werkgroep Norme­ring), H. de Jager (SRK), C.C.J. de Koning (Slot Letselschade), J.M. van de Laar (Beer ad­vocaten), M.J. Neeser (NRL), J. Sap (Rechtbank Midden­ Ne­derland (persoonlijke titel)), X.I. Waaijenberg (Laumen Expertise), I. van der Zalm (Eras­mus Universiteit Rotterdam) en F.A.R.M. Zwarts (Boomkamp & Zwarts letselschade speci­alisten/De Letselschade Raad werkgroep Normering).

Additional Metadata
Keywords overlijdensscahde, letselschade
Persistent URL hdl.handle.net/1765/78369
Journal Verkeersrecht
Citation
van der Zalm, I. (2013). Denktank Overlijdensschade: nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade. Verkeersrecht, 2013(3), 86–90. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78369