Abstract

In 2009 is de werkgroep onder de naam Denktank Overlijdensschade gestart met het bestuderen van een ander, aan de huidige tijd aangepast model voor de berekening van overlijdensschade. Doelstelling was te komen tot een, ook voor nabestaanden, transparante systematiek welke recht doet aan de vorderingsgerechtigheid van de nabestaanden.

In 2014 heeft de Denktank Overlijdensschade haar werkzaamheden voltooid met het opleveren van deze nieuwe rekenmethodiek. In deze notitie wordt beschreven hoe de Denktank tot deze nieuwe benadering van het berekenen van overlijdensschade is gekomen, welke onderzoeken daaraan ten grondslag liggen en wat de uiteindelijke rekelregel is, die nu voorgesteld wordt. Kern van de nieuwe methodiek is het uitgangspunt dat het gezin als economische eenheid wordt beschouwd, voor en na overlijden.

Additional Metadata
Keywords letselschade, overlijdensschade
Publisher Uitgeverij Kerckebosch, Zeist
ISBN 978-90-6720-571-9
Persistent URL hdl.handle.net/1765/78371
Note Publicatie van de werkgroep Denktank Overlijdensschade (Uitgeverij Kerckebosch bv, Zeist)
Citation
van der Zalm, I. (2014). Notitie Denktank Overlijdensschade. Uitgeverij Kerckebosch, Zeist. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78371