Rede in verkorte vorm, uigesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht 'Structuur en Functie van Eiwitten' aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 20 januari 2006