Op 7 december 2011 vond de jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht plaats met als onderwerp: ‘EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?’. Centraal stonden de preadviezen van prof. mr. G.E. van Maanen, over het belang van het EVRM voor het algemene privaatrecht, en van prof. mr. S.D. Lindenbergh, over de inzetbaarheid van vermogensrechtelijke remedies bij (dreigende) schending van fundamentele rechten.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, EVRM
Persistent URL hdl.handle.net/1765/78385
Journal Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Citation
van der Zalm, I, & Zoeteman, S.S. (2012). EVRM en privaatrechtrecht: is alles van waarde weerloos?. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 9(48), 256–362. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78385