REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN GEWOON LECfOR IN DE CHEMISCHE PATHOLOGIE AAN DE MEDISCHE FACULTEIT ROTTERDAM OP DONDERDAG 16 APRIL 1970