Na het financieel lastige jaar 2003 is het Erasmus MC in 2004 in staat gebleken om de financiële situatie weer op orde te krijgen. Hoewel nog niet alle afdelingen in 2004 binnen hun begroting zijn gebleven, hebben we zowel in onderzoek en onderwijs als in de patiëntenzorg een positief resultaat geboekt. Daarvoor was een behoorlijke ommekeer nodig, waarvoor de lof gaat naar de mensen die daar direct bij betrokken zijn. Een ommekeer heeft u de afgelopen jaren ook kunnen constateren in de samenleving: veiligheid is overal onderwerp van gesprek. In het Erasmus MC hebben we in plaats van praten en soms klagen in 2004 ook écht actie ondernomen. Met onder andere het project Veiligezorg en het opstellen van de beleidsplannen voor onze bedrijfsnoodorganisatie laten we zien dat het ons ernst is met de veiligheid van onze patiënten en medewerkers. Patiënten en medewerkers moeten zich niet alleen in veilig handen wéten, maar ook vóelen. Voor onze kerntaken hebben we duidelijke ambities, verwoord in het Strategisch Perspectief ‘Koers ’08: Gewoon Beter’. Om die kerntaken nog meer te verankeren in het Erasmus MC hebben we in 2004 de directie Onderzoek & Onderwijs ingericht en hebben we gewerkt aan de nieuw op te richten directie Patiëntenzorg, in januari 2005. Deze nieuwe directies bieden ons een solide basis om te excelleren op onze drie kerntaken, zoals wij die onszelf ten doel hebben gesteld. Het NFU-rapport ‘Onderzoek onderzocht’ toonde aan dat het Erasmus MC tot de top van Nederland behoort. Met onze toetsbare doelstellingen maakte u voor het eerst kennis in het jaarverslag 2003. Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen deze doelstellingen in het jaarverslag op te nemen. Zo kunnen we u wederom verantwoording afleggen over onze daden. In 2004 realiseerden we de bouw van ons nieuwe entreegebouw, waardoor we in 2005 bij de huidige hoofdingang kunnen gaan bouwen aan ons nieuwe medische centrum. Omdat de voltooiing van onze nieuwe huisvesting nog een aantal jaren op zich laat wachten, gaan we de komende tijd ons oude ziekenhuisgebouw opknappen. Daarvoor is in 2004 de vergunning ontvangen. We boekten eveneens succes op personeelsgebied: ons ziekteverzuim daalde aanzienlijk. Hadden wij ons tot doel gesteld het verzuim te laten dalen tot 5,3 procent; uiteindelijk kunnen wij zeer tevreden zijn met ons ziekteverzuim van 4,2 procent over 2004. Aan het eind van 2004 namen wij afscheid van Rien Meijerink. Hij heeft vierenhalf jaar op zeer inspirerende, tactvolle, maar zeker ook doelgerichte wijze leidinggegeven aan het Erasmus MC. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Ik ervaar het als een voorrecht dat ik zijn plaats mag innemen. Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum waar ik met plezier en een gevoel van trots werk. En dat wil ik de komende jaren ruim gaan uitdragen.