Hoe verhouden secundaire arbeidsvoorwaarden zich tot geluk? Om deze vraag te be-antwoorden is gebruik gemaakt van de Loonwijzer-webenquête (n=14.304). Uit deanalyse blijkt dat een secundaire arbeidsvoorwaarde, na gecontroleerd te zijn voor primaire arbeidsvoorwaarden, alleen voor de laptop/pc- thuisregeling en voor trainingeen positief verband met geluk laten zien. Secundaire arbeidsvoorwaarden in gesommeerde vorm hebben alleen een positief effect op geluk wanneer de toenameabsoluut is, maar niet wanneer de toename relatief is ten opzichte van anderen.