Complexe stedelijke projecten kennen vaak onverwachte gebeurtenissen, zoals plotseling opkomende maatschappelijke weerstand of ineens doorgevoerde projectbezuinigingen. Dit maakt projecten grillig en onvoorspelbaar. Hierdoor wordt het lastig vooruit te plannen, omdat vaak moet worden afgeweken van originele trajecten. De vraag is hoe projectmanagers moeten omgaan met deze grilligheid. Moeten zij het project constant aanpassen op de veranderingen in de samenleving of juist proberen vast te houden aan de eigen kernwaarden binnen het proces? Wat werkt wel en wat niet?

hdl.handle.net/1765/78623
Rooilijn: tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening
Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)

Bressers, N., Edelenbos, J., van Meerkerk, I., & Verweij, S. (2015). Management van grilligheid in stedelijke projecten. Rooilijn: tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, 48(3), 204–209. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78623