Dit verslag over de ontwikkelingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1998 is opgesteld conform de in 1994 door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) gegeven Richtlijn Verslag Hoger Onderwijs. Deze voorziet in drie verslagonderdelen: Jaarverslag; Jaarrekening en bekostigingsgegevens. De Richtlijn is in 1997 bijgesteld. Het Algemeen Jaarverslag bevat beschrijvingen en beleidsmatige informatie over belangrijke ontwikkelingen binnen de instelling. Het Financieel Jaarverslag bevat de Jaarrekening – de financiële verantwoording – en de bekostigingsgegevens. Het Verslag 1998 van de Erasmus Universiteit Rotterdam is vastgesteld door het College van Bestuur op 27 mei 1999 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 juni 1999. Vastgesteld d.d. 27 mei 1999 Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dr. H.J. van der Molen mr. H.P. Patoir Voorzitter Secretaris van de Universiteit Goedgekeurd d.d. 25 juni 1999 De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam drs. C.A.J. Herkströter R.A. Voorzitter

, ,
hdl.handle.net/1765/7864
Erasmus University Rotterdam: Annual Reports
RePub (University Library)

Jaarverslag 1998: Erasmus Universiteit Rotterdam. (1999). Jaarverslag 1998: Erasmus Universiteit Rotterdam. Erasmus University Rotterdam: Annual Reports. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7864