Belanghebbende verricht werkzaamheden in de thuiszorg, en is gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Het gaat om zogenoemde ‘zorg in natura’. Zij werkt voor zowel zorgbemiddelingsbureaus als voor toegelaten aanbieders. Belanghebbende heeft een VAR-wuo aangevraagd. De inspecteur heeft echter een VAR-loon afgegeven. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar gemaakt en hangende het bezwaar een verzoek voorlopige voorziening gedaan.