Het jaarverslag 2000 beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam in dit jaar. Het verslag is opgesteld conform de in 1994door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) gegeven Richtlijn Verslag Hoger Onderwijs. In deze richtlijn en in artikel 2.9 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) wordt gesproken over het Verslag dat bestaat uit drie delen: de jaarrekening, het jaarverslag en de overige financiële gegevens. Voor de duidelijkheid worden de drie verslagonderdelen in het vervolg aangeduid als het ‘Jaarverslag’. Het eerste deel van het Jaarverslag bevat beschrijvingen en beleidsmatige informatie over belangrijke ontwikkelingen binnen de instelling. Het Financieel Jaarverslag bevat de Jaarrekening – de financiële verantwoording – en de bekostigingsgegevens. Het Jaarverslag 2000 van de Erasmus Universiteit Rotterdam is vastgesteld door het College van Bestuur op 23 mei 2001 en is op 20 juni 2001 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dr. H.J. van der Molen, mr. H.P. Patoir, Voorzitter Secretaris van de Universiteit Vastgesteld d.d. 23 mei 2001 Goedgekeurd d.d. 20 juni 2001 De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam prof.drs. C.A.J. Herkströter R.A., Voorzitter

, , ,
hdl.handle.net/1765/7866
Erasmus University Rotterdam: Annual Reports
RePub (University Library)

Jaarverslag 2000: Erasmus Universiteit Rotterdam in Woord en Beeld. (2001). Jaarverslag 2000: Erasmus Universiteit Rotterdam in Woord en Beeld. Erasmus University Rotterdam: Annual Reports. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7866