De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in 2001 resultaten geboekt waar zij voor staat, zowel op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek als in de sfeer van maatschappelijke dienstverlening. Met genoegen presenteren we u daarom dit verslag. Daarin laten we ook zien dat we in 2001 hebben gewerkt aan de toekomst. We hebben ons voorbereid op de invoering van de bachelor-masterstructuur, het aanbod van opleidingen uitgebreid en veel aandacht besteed aan de bewaking van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. In dit verslag vindt u ook interviews met hoogleraren, medewerkers, onderzoekers en studenten. Daarmee hopen we u een indruk te geven van wat de mensen van de Erasmus Universiteit bezighoudt, wat ze boeit en waar ze trots op zijn. Het jaarverslag 2001 van de Erasmus Universiteit Rotterdam is op 23 mei 2002 vastgesteld door het College van Bestuur en op 29 mei goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, mw.dr. J.C.M. van Eijndhoven, mr. H.P. Patoir, Voorzitter Secretaris van de Universiteit De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Prof.drs. C.A.J. Herkströter R.A. Voorzitter

, , ,
hdl.handle.net/1765/7868
Erasmus University Rotterdam: Annual Reports
RePub (University Library)

Jaarverslag 2001: Erasmus Universiteit Rotterdam. (2002). Jaarverslag 2001: Erasmus Universiteit Rotterdam. Erasmus University Rotterdam: Annual Reports. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7868