Het jaarverslag 2002 van de Erasmus Universiteit Rotterdam geeft u een overzicht van de activiteiten die in dit jaar zijn ontplooid. Behalve dit overzicht vindt u in dit verslag ook interviews met hoogleraren, medewerkers, onderzoekers en studenten. Daarmee hopen we u een indruk te geven van wat de mensen van de Erasmus Universiteit Rotterdam bezighoudt en waar ze trots op zijn. Tot slot is er in dit verslag veel aandacht besteed aan de presentatie van kengetallen. Deze bieden een overzicht van de belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen van onze universiteit. Wij hopen dat u met plezier kennis neemt van dit verslag. Het jaarverslag van de Erasmus Universiteit Rotterdam is op 22 mei vastgesteld door het College van Bestuur en op 4 juni 2003 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Mw.dr. J.C.M. van Eijndhoven Mr. H.P. Patoir Voorzitter Secretaris van de Universiteit De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Prof.drs. C.A.J. Herkströter R.A. Voorzitter

, , ,
hdl.handle.net/1765/7869
Erasmus University Rotterdam: Annual Reports
RePub (University Library)

Jaarverslag 2002: Erasmus Universiteit Rotterdam. (2003). Jaarverslag 2002: Erasmus Universiteit Rotterdam. Erasmus University Rotterdam: Annual Reports. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7869