Samenvatting

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Welke variabelen verklaren de adoptie van gepersonaliseerde elektronische dienstverlening op lokaal niveau?

Uit het onderzoek blijkt dat gepersonaliseerde elektronische dienstverleningsinnovaties via een specifiek proces door Nederlandse gemeenten worden ontwikkeld. Dit onderzoek laat zien dat dit proces vijf verschillende onderdelen kent. Verschillen tussen anderszins vergelijkbare gemeenten op deze vijf onderdelen leiden tot verschillen in de uitkomst van dit ontwikkelingsproces. Verschillen in het ervaren van druk uit de omgeving; verschillen in het ervaren van een activatieprikkel; verschillen in het hebben van toegang tot externe kennis; verschillen in het integreren van nieuwe kennis in de adopterende organisatie en verschillen in het hebben van een, op de adopterende organisatie aansluitende, vertaling van de nieuwe innovatie, maakt dat anderszins vergelijkbare gemeenten verschillen vertonen in de adoptie van gepersonaliseerde elektronische dienstverleningsinnovaties.

,
M. Thaens (Marcel)
hdl.handle.net/1765/78749
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Dijkshoorn, A. (2015, November 6). Komen tot personalisering. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78749