Reeds voordat Fifty Shades of Grey van de schrijfster E.L. James officieel in Nederland op de markt komt, maakt de NOS melding van ‘deze pornografische soort bouquetreeks, ook wel mommy porn genoemd’ die heel wat stof heeft doen opwaaien in Amerika. Het succes blijft niet beperkt tot de Verenigde Staten. Al snel na de verschijning (24 mei 2012) bereikt het boek ook in Nederland de status van bestseller. In de lijst van honderd bestverkochte boeken van 2012 staan Vijftig tinten grijs, Vijftig tinten donkerder en Vijftig tinten vrij respectievelijk op plaats één, twee en drie met in totaal bijna 1,4 miljoen verkochte exemplaren. Als gevolg van dit (internationale) commerciële succes en de (controversiële) thematiek – erotiek en S/M – besteden ook de Nederlandse media volop aandacht aan de trilogie. Enerzijds speelt in de berichtgeving de aloude tegenstelling tussen economisch succes (populaire fictie) en literaire kwaliteit (‘hoge’ literatuur) een belangrijke rol, met name in het licht van de financiële crisis onder uitgeverijen. Anderzijds discussiëren commentatoren over de mate waarin de inhoud van het boek een weerspiegeling is van – en/of een effect heeft op – de samenleving, met name omtrent de thema’s seksualiteit en genderverhoudingen. Zo stelt de Volkskrant ‘[..] dat het een geweldige stap voorwaarts is dat vrouwen openlijk durven uit te komen voor hun seksuele verlangens (vooral in het preutse Amerika)’

doi.org/10.5117/978908964287, hdl.handle.net/1765/78824
Arts & Culture Studies

Bezemer, H., & Berkers, P. (2015). 'Vooral in het preutse Amerika': De dagbladberichtgeving over de Vijftig tinten-trilogie in cross-nationaal perspectief. In Seks in de nationale verbeelding: Culturele dimensies van seksuele emancipatie (pp. 159–179). doi:10.5117/978908964287