Dit artikel behandelt de mate waarin en de manier waarop genderongelijkheid is veranderd in de dagbladberichtgeving over artistieke genres in Frankrijk, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten van 1955 tot 2005. Via een kwantitatieve inhoudsanalyse van twee elitekranten per land voor de jaren 1955, 1975, 1995 en 2005 zijn alle artikelen over kunst en cultuur in kaart gebracht (n = 15.379). Onze resultaten laten ten eerste verrassend weinig cross-nationale verschillen zien in de dagbladaandacht voor vrouwen in kunst en cultuur. Ook constateren we dat er in de afgelopen vijf decennia in geen van de onderzochte landen ook maar bij benadering gendergelijkheid is bereikt. Hoewel vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de dagbladberichtgeving over alle artistieke genres, vonden we duidelijke verschillen tussen genres, met name tussen architectuur (stereotypisch ‘mannengenre’) en moderne dans en mode (stereotypische ‘vrouwengenres’). Ten vierde neemt het percentage vrouwen vooral toe in de dagbladaandacht voor in prestige gedaalde genres die behoren tot de ‘hoge’ cultuur. Ten slotte vonden we dat naarmate de status van het type actor toeneemt (van leken naar artistieke leiders) het aandeel vrouwen in de dagbladaandacht voor kunst en cultuur afneemt.

hdl.handle.net/1765/78838
Sociologie
Arts & Culture Studies

Berkers, P., Verboord, M., & Weij, F. (2014). Genderongelijkheid in de dagbladberichtgeving over kunst en cultuur. Sociologie, 10(2), 124–147. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78838