Samenvatting

Tijdens het onderzoek werd onder meer duidelijk dat de meermalen geventileerde veronderstelling dat getuigenbescherming een garantie vormt voor een onbezorgd leven in een zonnig oord, een brede misvatting blijkt. Bescherming met het oog op een veilige ‘herstart’ en onafhankelijkheid in sociale en financiële zin, is het uitgangspunt van getuigenbescherming. Maar een belangrijke vraag is wat er in dit verband van de overheid mag worden verwacht. Wet- en regelgeving bieden weinig handvatten voor het afbakenen van de zorgplicht die in dit kader rust op de overheid. De uitvoering daarvan wordt grotendeels overgelaten aan de praktijk. Het gebrek aan duidelijke richtlijnen voor de invulling van de voornoemde zorgplicht, heeft geleid tot dit onderzoek.

, ,
F.W. Bleichrodt
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/78908
Erasmus School of Law

Korten, M. (2015, October 23). Getuigenbescherming in Nederland. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78908