In het afgelopen decennium hebben jongeren zich geprofileerd als fervente internetgebruikers. Tegelijkertijd hebben culturele instellingen veel aanbod gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt. Dit werd als een uitdagende combinatie of een nieuwe kans gezien, aangezien de meeste jongeren online zijn. Het is echter de vraag in hoeverre de digitale generatie de online mogelijkheden inderdaad benut voor culturele doeleinden. In dit rapport is beschreven hoe cultureel actief tieners op internet zijn en in hoeverre die activiteiten samenhangen met de omvang van hun internetgebruik, hun digitale vaardigheden, de culturele activiteiten in hun gezin en van hun vrienden, en de (culturele en digitale) activiteiten op hun school.

Voor het onderzoek zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs geïnterviewd. In 2008 vulden 1592 leerlingen uit 167 klassen van 32 scholen in de klas een vragenlijst in. De scholen zijn verdeeld over vijf grote steden, elf middelgrote steden en drie kleine gemeenten. De leerlingen varieerden in leeftijd tussen de 12 en 18 jaar en zaten op een vmbo-, havo- of vwo-opleiding (leerlingen in eindexamenklassen zijn niet ondervraagd).

Om de digitale cultuurparticipatie van 12-18-jarige scholieren te onderzoeken is een onderscheid gemaakt in drie rollen bij het internetgebruik. Deze drie rollen kunnen samengevat worden met drie C’s:
− content (gebruik internet voor verschillende soorten informatie zoals tekst, beeld als geluid);
− contact (persoonlijke communicatie of interactie in peer-to-peer-netwerken);
− creatie (het zelf produceren van tekst, beeld of geluid en deze uploaden op internetalsmede het online reageren op bijdragen van anderen en het plaatsen van tags).

, ,
hdl.handle.net/1765/78972
SCP-publicatie

de Haan, J., Duimel, M., & Schols, M. (2011, March 31). Hoe cultureel is de digitale generatie?. SCP-publicatie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78972