In het ZonMw programma ‘Disease Management Chronische Ziekten’ (DMCZ) zijn 22 praktijkprojecten ontwikkeld, gevolgd en geëvalueerd. Deze ZonMw-praktijkprojecten hadden een looptijd van ongeveer drie jaar. Gedurende deze periode zijn de projecten systematisch gevolgd op een aantal proces- en effectmaten en kosten-effectiviteit.
De verwachting is dat disease management programma's gebaseerd op Ed Wagner's chronische zorgmodel bijdragen aan betere kwaliteit van chronische zorgverlening. Inzicht in de korte en lange termijn effecten van implementatie van dit type programma's voor verschillende chronische aandoeningen is echter nog schaars. [...]

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw, (projectnr. 300030201).
hdl.handle.net/1765/78977
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Cramm, J., Tsiachristas, A., Adams, S., Hipple Walters, B., Bal, R., Huijsman, R., … Nieboer, A. (2014). Evaluatie van disease management programma's in Nederland. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/78977