De inzet van een integrale wijkaanpak wordt steeds vaker aanbevolen als middel om een ondersteunend klimaat te bieden aan het groeiend aantal zelfstandig wonende ouderen met een (complexe) hulpvraag. Binnen een integrale wijkaanpak werken de gemeente(n), zorg- en welzijnsorganisaties en informele zorgverleners samen om de beschikbare zorg in de wijk te coördineren zodat beter kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften van de kwetsbare ouderen. Hoewel een integrale wijkaanpak steeds vaker wordt aangeprezen als middel om zelfstandigwonende ouderen te ondersteunen, hebben we onvoldoende inzicht in de processen en effecten van een dergelijke aanpak.

In 2011 werd een integrale wijkaanpak voor zelfstandig wonende ouderen, genaamd Even Buurten, geïnitieerd door de gemeente Rotterdam, lokale zorg- en welzijnsorganisaties, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Geriatrisch Netwerk Rotterdam. Het hoofddoel was om een ondersteunend klimaat te creëren waarin ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. Het Even Buurten project beoogt de formele en informele buurtnetwerken rond de ouderen te verstevigen. Spillen van Even Buurten bezoeken de ouderen thuis, brengen hun behoeften en capaciteiten in kaart en bekijken samen met de ouderen welke (ondersteunings)mogelijkheden er zijn. De intentie is om eerst de zelfmanagementvaardigheden van de ouderen te vergroten en een beter informeel netwerk op te zetten voordat professionele hulp wordt ingeroepen. In deze eindrapportage worden de resultaten van deze evaluatiestudie (uitgevoerd door de Erasmus Universiteit) gepresenteerd. Bij dit onderzoek zijn zowel de processen, effecten als doelmatigheid geëvalueerd. Voor zover we weten is dit een van de eerste studies die een project als Even Buurten op deze manier in kaart brengt.

Het project Even Buurten Rotterdam en de evaluatie van dit project zijn gefinancierd door ZonMw (projectnummer: 314030201).
hdl.handle.net/1765/79088
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

van Dijk, H., Cramm, J., Lötters, F., van Exel, J., & Nieboer, A. (2015). Even Buurten: De complexiteit van een wijkgerichte aanpak. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79088