De huidige regeling en praktijk van de toegang tot de besloten jeugdstrafzitting lenen zich voor een bredere discussie in het kader van Modernisering van het Wetboek van Strafvordering. De ruime wijze waarop slachtoffers toegang hebben gekregen tot de jeugdstrafzitting en de soms ruimhartige toelating van journalisten tot mediagevoelige jeugdstrafzaken staat op gespannen voet met het voorstel voor een Europese richtlijn waarin slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van een besloten behandeling.

hdl.handle.net/1765/79095
Strafblad
Erasmus School of Law

uit Beijerse, J., & Bouw, R. (2015). Naar een duidelijk geregelde regierol van de rechter bij de toelating van slachtoffers en journalisten tot de besloten jeugdstrafzitting. Strafblad, juli 2015, 253–260. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79095