Hoe moet in geval van schadevergoeding wegens letsel bij de vaststelling van toekomstverwachtingen omgegaan worden met iemands geslacht, nationaliteit of ras? Bij inschatting van die toekomstverwachtingen wordt vaak gebruikgemaakt van statistieken waarin dergelijke kenmerken verborgen liggen. Hier lijkt sprake van een spanning tussen concrete schadeberekening en het verbod van discriminatie. Deze bijdrage verkent welke denkrichtingen de (buitenlandse) literatuur biedt en bevat een vergelijking met de gelijkheidsdiscussie in het pensioenrecht. Die informatie brengt ons tot een voorkeur voor het gebruik van sekseneutrale gegevens bij de vaststelling van verlies van verdienvermogen als gevolg van letsel.

hdl.handle.net/1765/79101
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Erasmus School of Law

Engelhard, E., Hebly, M., & Lindenbergh, S. (2015). Gelijkheidsperikelen in het schadevergoedingsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, (9), 257–265. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79101