De commissie Financiën van de Eerste Kamer hield maandag 23 november 2015 een deskundigenbijeenkomst over het pakket Belastingplan 2016. Hierbij kwamen zowel de nationale als de internationale aspecten van de voorstellen aan bod. De bijeenkomst werd gehouden ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet uitvoering Common Reporting Standard in de Eerste Kamer op 14 december en 15 december.Sigrid Hemels noemde het Belastingplan een grabbelton dat de fundamentele nadelen van het huidige belastingstelsel niet aanpakt:
• de groeiende kloof tussen werknemers en ondernemers, zowel voor wat betreft de belastingheffing over inkomen als over vermogen, schenkingen en verervingen;
• het te geringe fiscale solidariteitsberoep op de oudere generatie; en
• de te sterke nadruk op belasting van inkomensverwerving in plaats van op inkomensbesteding. Volgens haar lijkt het niet mogelijk om tot een echte belastingherziening te komen zolang lobbies, deelbelangen en niet het algemeen belang de inhoud van belastingplannen dicteren.

Op de bijeenkomst voerden het woord:
- oud-staatsraad dr. Jan Kees Bartel over belastinghervormingen en box 3
- prof. dr. Sigrid Hemels over pakket lastenverlichting op arbeid
- prof. dr. Stef van Weeghel over o.a. Wet implementatie moeder-dochterrichtlijn 2015
- prof. dr. Edwin Heithuis over Belastingplan 2016 en Wet tegemoetkomingen loondomein
De bijeenkomst was openbaar en kon ook via de livestream van de Eerste Kamer worden gevolgd.