regelmatig pleiten wetenschappers en politici voor meer investeringen in preventie. dit zou, naast verbeteringen in de volksgezondheid, leiden tot besparingen in de zorg. in dit perspectief bespreek ik 2 mechanismen die relevant zijn voor de discussie over het rendement van preventie. Het eerste mechanisme betreft de extra vraag naar zorg die het gevolg is van langer leven. Het tweede mechanisme betreft de impact die verbeteringen in de curatieve zorg hebben op de opbrengsten van preventie. Beide mechanismen illustre-ren dat preventie en curatieve zorg niet los van elkaar kun-nen worden gezien. daarom zouden beslissingen over investeringen in de curatieve en preventieve zorg idealiter vanuit hetzelfde beslissingskader genomen moeten wor-den. ik concludeer dat een doelmatige inzet van preventie en zorg gebaat is bij economische evaluaties waarbij een zo compleet mogelijk beeld wordt geschetst van zowel opbrengsten als kosten van nieuwe interventies.

hdl.handle.net/1765/79153
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

van Baal, P. (2015). Preventie minder noodzakelijk dankzij betere zorg? Naar een doelmatige inzet van preventie en curatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 159(19). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79153