Nederlandse burgers willen meer betrokken worden bij politieke besluitvorming. Volgend voorjaar gaan we voor het eerst naar de stembus voor een nationaal referendum dat burgers zelf hebben aangevraagd. Ook het SCP-rapport Meer democratie, minder politiek en de monitor over de democratische legitimiteit in Nederland uit 2013 laten zien, dat de Nederlandse burger al jaren behoefte heeft aan meer directe betrokkenheid bij beleid en politiek. Onderzoek van het Rathenau Instituut toont aan dat ICT in belangrijke mate burgerbetrokkenheid bij het politieke proces kan faciliteren. En dat gaat verder dan het verzamelen van digitale handtekeningen voor een referendum. Open data, monitoring van sociale media, internetpeilingen, e-petities, twitteranalyses, sms-stemmingen: er zijn volop mogelijkheden om burgers directer te informeren, zelf input te laten leveren, ze te consulteren of te laten meebeslissen en te laten controleren. Mogelijkheden die voor de landelijke politiek interessant zijn, omdat op dat niveau face-to-face ontmoetingen tussen burgers en politici lastig te organiseren zijn.

hdl.handle.net/1765/79249
Department of Public Administration, Erasmus University, Rotterdam

Edwards, A., & de Kool, D. (2015, November 3). Kansen en dilemma’s van digitale democratie - Wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79249