In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van beleidsonderzoek in Nederland beschreven. We hanteren daarbij de definitie van beleidsonderzoek zoals die in het eerste hoofdstuk is beschreven: gammawetenschappelijk onderzoek dat primair is gericht op beleidsmatig gebruik. Ontstaan en ontwikkeling van de beleidswetenschappen komen in dit hoofdstuk niet aan de orde. Dat niet alleen vanwege de begripsmatige afbakening of omdat het te ver zou voeren, maar ook omdat in Nederland, zoals beschreven in hoofdstuk 1, de ontwikkeling van het beleidsonderzoek zich redelijk autonoom ten opzichte van dat van de beleidswetenschappen heeft voltrokken. In het beleidsonderzoek conform bovenstaande definitie kan onderscheid worden gemaakt tussen het ‘interne’ beleidsonderzoek dat bij de overheid zelf, en het ‘externe’ beleidsonderzoek, dat door onderzoeksinstituten in opdracht van de overheid wordt uitgevoerd (zie hoofdstuk 9). De ontwikkeling van deze beide vormen van beleidsonderzoek worden in dit hoofdstuk uitgebreid belicht.

hdl.handle.net/1765/79274

Houppermans, M., van Hoesel, P., & van Nispen tot Pannerden, F. (2015). De geschiedenis van beleidsonderzoek in Nederland. In Kennis voor beleid. Beleidsonderzoek in Nederland. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79274