Als een werknemer verwijtbaar fouten heeft gemaakt bij de vervulling van fiscale verplichtingen, rijst de vraag of deze aan de werkgever kan worden toegerekend. De Hoge Raad heeft in een recent arrest duidelijk gemaakt aansluiting te zoeken bij het strafrecht. Daar wordt een onderscheid gemaakt tussen de toerekening van de fouten en de vraag of de werkgever zelf een verwijt kan worden gemaakt. Dat het strafrecht niet leidt tot een zeer duidelijk kader, wordt in het artikel nader aan de orde gesteld