In dit rapport presenteren we de resultaten die zijn voortgekomen uit ons pilot-onderzoek naar democratische vertegenwoordiging in het sociale domein in twee gemeenten. We merkten in het onderzoek hoezeer alle betrokkenen er groot belang aan hechten om de omvangrijke decentralisaties van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie democratisch te verankeren. We merkten ook dat het vaak een worsteling is (geweest) om participatie en vertegenwoordiging in het gemeentelijke beleid invulling te geven in de praktijk. Dit rapport biedt niet alleen inzicht in die worsteling, maar is ook een verkenning hoe diverse vormen van vertegenwoordiging kunnen bijdragen aan het bevorderen van het democratisch gehalte van gemeenten. We hopen daarmee een nieuwe impuls te geven aan het noodzakelijke debat over lokale democratie in Nederland om zo de band tussen gemeentehuis en maatschappij, en vooral kwetsbare burgers, te kunnen verstevigen.

hdl.handle.net/1765/79339
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

van de Bovenkamp, H., & Vollaard, H. (2015, January). Decentralisatie en Democratische Vertegenwoordiging:een pilot-onderzoek naar vertegenwoordigingsclaims op het lokale niveau. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79339