We leven in een tijd waarin alles en iedereen ‘online connected’ is. De winstbelastingsystemen van landen zijn echter gebaseerd op een economische werkelijkheid van rond een eeuw geleden. En dat wringt. Juist bij winsten uit internetgerelateerde activiteiten, ‘online-profits’, komen de problemen aan het licht. Online winsten zijn nu niet adequaat te belasten. En dat vormt een probleem dat in omvang groeit naarmate het belang van de digitale component van de economie in relevantie toeneemt. Misschien is de tijd nog niet rijp om vandaag al tot fundamentele hervorming over te gaan. Maar wellicht zouden we in ieder geval moeten nadenken over de vraag in welke richting de vennootschapsbelasting zich zou moeten ontwikkelen. Suggesties in de internationale literatuur, vanuit de OESO en de EU bewegen richting grondslagtoerekening aan de marktjurisdictie. Vennootschapsbelastingheffing (ook) op basis van het bestemmingslandbeginsel. Daar valt misschien wel wat voor te zeggen. De wereld verandert. Misschien zou de fiscaliteit moeten mee veranderen.

hdl.handle.net/1765/79375
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Maandblad Belastingbeschouwingen
Erasmus School of Law

de Wilde, M. (2015). Heffingsjurisdictie in een digitaliserende economie; waarom ‘online profits’ zo ongrijpbaar zijn. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015(10), 325–332. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79375