In zijn proefschrift ‘Sharing the Pie’; Taxing multinationals in a global market komt Maarten de Wilde met een voorstel voor een neutralere winstbelastingheffing van multinationals. In het voorstel wordt het internationale concern als één belastingplichtige gezien en krijgt het een aftrek voor de kapitaalvergoedingen die het de aandeelhouders betaalt. Voor internationale situaties wordt de heffingsgrondslag in het voorstel geografisch toebedeeld aan de landen waar het concern zijn producten en diensten effectief afzet, in plaats van de landen waar het investeert zoals thans het geval is. Het lijkt voor landen of regio’s aantrekkelijk om naar het voorgestelde systeem over te stappen, zowel gezamenlijk als individueel. Het bevordert het investeringsklimaat.

hdl.handle.net/1765/79377
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

de Wilde, M. (2015). ‘Sharing the Pie’; over het belasten van multinationale ondernemingen in een globale markt. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(2), 1–5. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79377