Op 15 januari 2015 promoveerde Maarten de Wilde (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Sharing the pie’; Taxing multinationals in a global market. Zijn promotor was prof. dr. A.J.A. Stevens. In het proefschrift komt De Wilde met een voorstel voor een heffingssystematiek om ondernemingswinsten te belasten zonder dat deze internationale ondernemings- en investerings(locatie)beslissingen beïnvloedt. Een voorstel, kortgezegd, voor een neutralere winstbelasting voor multinationals; een ‘Corporate Tax 2.0’. Deze laat zich samenvatten in een formule: “Tax Payable by ‘Firm A’ in Country X = Tax Rate * ‘Firm A’s’ Worldwide Rents * (Domestic Sales / Worldwide Sales)”.