Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming voordat verzoek bij rechtbank was ingediend, maar nadat verwekker bij brief van zijn advocaat om toestemming aan de moeder had gevraagd. Is de gegeven toestemming voorwaardelijk?

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/79446
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2015). 2016 (Vervangende toestemming tot erkenning; voorwaardelijke toestemming). Ars Aequi: juridisch studentenblad, 2016(1), 1–6. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79446