Samen met heel veel professionals in de zorg, heeft Zilveren Kruis vier jaar gewerkt aan het ontwikkelen, testen en invoeren van uitkomstindicatoren. Deze meten het eindresultaat van een behandeling of zorgtraject in termen van herstel, gezondheid en kwaliteit van leven. In het programma Kwaliteit van Zorg zijn uitkomstindicatoren ontwikkeld voor meer dan twintig aandoeningen en ketenzorgtrajecten, samen goed voor 40 procent van de zorg.

Dit boek bespreekt allerlei thema’s en de lessen die geleerd zijn in dit programma. Aan bod komen onder meer de verbetercyclus van professionals, de inpassing van uitkomstindicatoren in kwaliteitsregistraties, het gebruik van uitkomstinformatie door verzekerden en de manier waarop zorgverzekeraars kunnen gaan inkopen op kwaliteit. Door de uitkomsten af te zetten tegen de zorgprocessen en bijbehorende kosten, komen we achter de toegevoegde waarde van verleende zorg. Op deze manier sturen op hogere kwaliteit en lagere kosten wordt in navolging van Harvard-professor Michael Porter Value Based Health Care genoemd. Het programma Kwaliteit van Zorg won in 2015 Porter’s Award voor het meest kosteneffectieve kwaliteitsprogramma van Nederland.

Als professionals elkaar in veiligheid kunnen spiegelen op uitkomsten, komen indrukwekkende verbeteringen tot stand. Gemiddelde uitkomstscores gaan omhoog en de spreiding van scores tussen zorgaanbieders wordt kleiner. Daaraan ontleent het programma Kwaliteit van Zorg dan ook haar motto: Shifting the curve up and to the right. Het ontwikkelen en invoeren van uitkomstindicatoren is een waar ambacht dat nog in de kinderschoenen staat. Uitkomsten worden leidend voor het voortdurend verbeteren en innoveren van de zorg, in een heel nieuwe dynamiek tussen klanten, professionals en verzekeraars. Dit boek wil bijdragen aan de gezamenlijke zoektocht naar een nieuw ecosysteem voor continue kwaliteitsverbetering.