Waarom leren we op school geschiedenis? In de 19de eeuw was het antwoord helder: geschiedenis stond gelijk aan ‘vaderlandse geschiedenis’ en kennis hiervan bracht leerlingen nationale trots en goed burgerschap bij. Na 1918, en nog sterker na 1945, kwam men hiervan terug. Was geschiedenis niet al te dienstig geweest aan het nationalisme, het gif dat twee wereldoorlogen had veroorzaakt? Er werd gezocht naar een nieuwe zingeving: geschiedenis moest een ‘vredesvak’ worden.