Vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw is er in Den Haag een groepering die zichzelf de Crips noemen, naar het voorbeeld van de van oorsprong uit Los Angeles afkomstige 'gang' The Crips. De Haagse Rollin 200 Crips hebben in de afgelopen decennia geregeld van zich laten horen in de media, onder andere in actualiteitenprogramma’s, in tijdschriften, een boek en een documentaire. In dit etnografische onderzoek naar de inbedding van criminaliteit en identiteit wordt bezien hoe de Rollin 200 Crips zich verhouden tot de buurt die zij claimen als hun “h200d”, hun territorium. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe het netwerk van de Rollin 200 Crips zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en met welke activiteiten zij zich bezighouden. De studie belicht verschillende spanningen in de buurt, waaronder met de politie. De grootste conflicten deden zich echter voor tussen leden van de Rollin 200 Crips, mede als gevolg van het dat de realiteit van het Nederlandse straatleven minder rooskleurig bleek dan de beeldvorming over de Haagse Crips doet vermoeden.

, , , , , , , , ,
R.H.J.M. Staring (Richard) , R. van Swaaningen (René)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/79871
Erasmus School of Law

Roks, R. (2016, March 18). In de h200d : een eigentijdse etnografie over de inbedding van criminaliteit en identiteit. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/79871