Verschillende managementauteurs beschouwen strategische innovatie als een effectief middel om fundamenteel nieuwe en meer waarde voor klanten te creëren, en om strategie-convergentie te bestrijden. Echter, onderzoek rond strategische innovatie staat nog in zijn kinderschoenen en vertoont weinig wetenschappelijke nauwkeurigheid en diepgang. Bovendien is men er nog niet in geslaagd om managers degelijk gefundeerde inzichten te verschaffen in de manieren waarop strategische innovatie kan worden gecreëerd. Deze studie heeft dan ook tot doel om mechanismen te onderzoeken die managers doelbewust kunnen inzetten om de strategische-innovatiecapaciteit van hun business unit te verhogen. Een diepgaande literatuurstudie van bijdragen rond strategische innovatie en aanverwante concepten stelt ons in staat om een definitie van strategische-innovatiecapaciteit te ontwikkelen. Onze eigenlijke zoektocht naar managementmechanismen steunt op de theoretische integratie van de concepten dynamische vaardigheden, absorptievermogen en strategische innovatie. Recente inzichten rond routines helpen ons om semi-gestructureerde mechanismen te achterhalen die bedrijven kunnen inzetten ter verhoging van hun strategische-innovatiecapaciteit. Op basis van een sequentiële kwalitatieve-kwantitatieve studie bestuderen we deze ‘doelbewust opgezette mechanismen voor strategisch leren’ ook empirisch. Onze onderzoeksresultaten van Nederlandse industriële business units tonen de effectiviteit van deze mechanismen aan. De bevindingen wijzen bovendien op een aantal kernaspecten die deze mechanismen stimuleren, en relateren hun effectiviteit aan specifieke eigenschappen van de business unit en van de bedrijfsketen waarin deze actief is.

, , , , , , , , , ,
, , ,
Bosch, F.A.J. van den, Bruggen, G.H. van, Matthyssens, P., Wierenga, B.
Erasmus University Rotterdam , Erasmus Research Institute of Management
hdl.handle.net/1765/7991
ERIM Ph.D. Series Research in Management
Erasmus Research Institute of Management

Berghman, L. (2006, October 19). Strategic Innovation Capacity: A Mixed Method Study on Deliberate Strategic Learning Mechanisms (No. EPS-2006-087-MKT). ERIM Ph.D. Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/7991