Naasten en nabestaanden van slachtoffers van ernstige misdrijven kunnen, indien zij door de confrontatie met de schokkende gebeurtenis psychische schade lijden, zich met hun vordering tot vergoeding van shockschade voegen in het strafproces. Hoe en in welke mate worden shockschadevorderingen in het strafproces inhoudelijk behandeld, gegeven het feit dat deze vorderingen snel een onevenredige belasting van het strafproces kunnen opleveren? Welke invloed en betekenis heeft de verruiming van het voegingscriterium per 1 januari 2011 hierin? Ter beantwoording van deze vragen hebben de auteurs uitvoerig jurisprudentieonderzoek uitgevoerd naar het ‘lot’ van shockschadevorderingen in het strafproces.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/TVP/138820662015018004001, hdl.handle.net/1765/80145
Journal Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Citation
Engelhard, E.S, Hebly, M.R, & van der Zalm, I. (2015). De shockschadevordering in het strafproces. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2015(4), 87–96. doi:10.5553/TVP/138820662015018004001