Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. Titel 7.17 BW ver- vangt de oude regeling uit het Wetboek van Koophandel. Naar aanleiding van de introductie van titel 7.17 BW geef ik in deze bijdrage een (rechts)economische visie op verzekeringen. Ik zal eerst uiteenzetten waarom mensen verzekeringen afsluiten en waarom ze bereid zijn hier- voor een premie te betalen die hoger is dan het verwachte risico dat ze er mee afdekken. Ver- volgens ga ik in op twee belangrijke problemen die kunnen ontstaan wanneer mensen verze- kerd zijn: moreel risico en averechtse selectie. Hierbij komen eveneens de verschillende me- thoden aan bod die verzekeraars hebben om deze problemen te bestrijden. Daarna zal ik een aantal artikelen uit titel 7.17 BW nader bespreken en vergelijken met de artikelen uit het Wetboek van Koophandel die ze vervangen. Ik zal in deze bijdrage alleen schadeverzekerin- gen (inclusief aansprakelijkheidsverzekeringen) bespreken, zodat sommenverzekeringen bui- ten beschouwing blijven.

Additional Metadata
Keywords averechtse selectie, moreel risico, rechtseconomie, risicohouding, verzekeringen, verzekeringsrecht
Persistent URL hdl.handle.net/1765/8021
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Visscher, L.T. (2006). De economische rationale van het (nieuwe) verzekeringsrecht. Ars Aequi: juridisch studentenblad. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/8021