Achtergrond: Ziekenhuisgerelateerd functieverlies bij oudere patiënten is een onderschat probleem. Vijfendertig procent van de 70-jarige patiënten ondervindt functieverlies tijdens een ziekenhuisopname in vergelijking met de situatie vóór de ziekte. Dit percentage stijgt aanzienlijk met de leeftijd.
Methoden/opzet: Om dit probleem aan te pakken heeft het Vlietland Ziekenhuis in Nederland het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH) geïmplementeerd, een innovatief programma gericht op het verminderen van ziekenhuisgerelateerd functieverlies onder oudere patiënten. Het programma biedt multidisciplinaire, geïntegreerde en doelgerichte interventies op de fysieke, sociale, en psychologische domeinen van functieverlies. Discussie: Dit artikel presenteert een gedetailleerde beschrijving van het ZPH, inclusief de vijf kenmerkende elementen:
(1) Vroegtijdige opsporing van oudere patiënten met verhoogd risico op functieverlies, en indien noodzakelijk gevolgd door inzet van reactiverende behandeling binnen 48 uur na ziekenhuisopname;
(2) Intensieve nabehandeling voor een selecte patiëntengroep in een Centrumvoor Preventie en Herstel;
(3) Beschikbaarheid van multidisciplinaire geriatrie-expertise;
(4) Begeleiding en ondersteuning vanmantelzorgers door relevante professionals;
(5) Intensieve nazorg in de gehele zorgketen gecoördineerd door een casemanager met geriatrie-expertise. De resultaten van de effect- en procesevaluatie worden gepubliceerd in een serie toekomstige artikelen.

Additional Metadata
Keywords Functieverlies, Oudere patiënten, Vroegtijdige opsporing, Reactiverende behandeling
Persistent URL dx.doi.org/10.1007/s12439-014-0100-6, hdl.handle.net/1765/80239
Journal Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Note

This article is an edited translation of the previously published article ‘Integrated approach to prevent functional decline in hospitalized elderly: the Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP), BMC Geriatrics 2012;12:7, AJBM de Vos, KJE Asmus-Szepesi, TJEM Bakker, PL de Vreede, JDH van Wijngaarden, EW Steyerberg, JP Mackenbach, AP Nieboer.

Tijdschr Gerontol Geriatr 2015; 46: 12–27

Citation
Vos, J.B.M, Asmus-Szepesi, K.J.E, Bakker, T.J.E.M, de Vreede, P.L, van Wijngaarden, J.D.H, Steyerberg, E.W, … Nieboer, A.P. (2015). Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 46(1), 12–27. doi:10.1007/s12439-014-0100-6