De gezondheidszorg kenmerkt zich door een samenspel van actoren die in onderlinge samenhang en afhankelijkheid vormgeven aan de gezondheidszorg. Dit is echter verre van een stabiel samenspel. Allerlei maatschappelijke, politieke, economische en demografische ontwikkelingen zorgen voor een continue dynamiek en herdefiniering van taken en verantwoordelijkheden van overheid, verzekeraars, aanbieders en zorgvragers. De introductie van het concept "vraagsturing" kan ook in dit kader worden geplaatst.

Grinten, Prof. Dr. T.E.D. van der (promotor), Kickert, Prof. Dr. W.J.M. (promotor), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W.J.M. Kickert (Walter) , T.E.D. van der Grinten (Tom)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/8070
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

van der Kraan, W. (2006, November 3). Vraag naar vraagsturing: Een verkennend onderzoek naar de betekenis van vraagsturing in de Nederlandse gezondheidszorg. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/8070