Rede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van de leerstoel Systeemfysiologie aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universtiteit Rotterdam op 25 april 2006