Achtergrond Gezondheidsmedewerkers zien steeds vaker patiënten met morbide obesitas. Medische handelingen bij deze patiënten zijn vaak lastig uit te voeren, wat in acute situaties tot grote problemen kan leiden.
Casus Bij een 42-jarige man van 350 kg met ernstige respiratoire insufficiëntie werd assistentie gevraagd van een mobiel medisch team. Vanwege het postuur van de patiënt was het problematisch hem te vervoeren. Het ziekenhuis waar hij na uren oponthoud naartoe werd gebracht, beschikte niet over de juiste ruimte en hulpmiddelen voor morbide obese patiënten. Omdat de situatie van de patiënt verslechterde, was intubatie en mechanische ventilatie noodzakelijk. Ondanks extra maatregelen voor een moeilijk toegankelijke luchtweg, mislukte de procedure en overleed de patiënt aan de respiratoire insufficiëntie.
Conclusie Het verdient aanbeveling om expertisecentra voor de zorg, ook in acute situaties, van patiënten met morbide obesitas aan te wijzen, om deze zorg te verbeteren en ernstige problemen te kunnen voorkomen.

hdl.handle.net/1765/82822
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

de Liefde, I.I, Smit, B.J, Klompe, L, Mertens Zur Borg, I.R.A.M, & Stolker, R.J. (2012). Respiratoire insufficiëntie met een fataal beloop bij een patiënt met morbide obesitas. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 156(44). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/82822