Rede. In verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van hoogleraar met als leeropdracht Medische Beeldverwerking in de Radiologie en Medische Informatica aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universtiteit Rotterdam op 13 januari 2006