“Kennisvalorisatie in de Levenswetenschappen”, sommigen van U zie ik van hieruit zichtbaar in een afwachtende houding anticiperend op een openbare les die de reden en het nut van kennisvalorisatie gaat aangeven. Graag neem ik U dan ook bij de hand door de wonderlijke wereld van kennisvalorisatie, met dien verstande dat ik mij ga beperken tot de levenswetenschappen in het algemeen en de geneeskunde in het bijzonder. Valorisatie is een zeer populair woord in de huidige politieke kretenmixer van innovatie, smartmix, de Lissabon ambitie en Nederland kennisland. Met ICT en de levenswetenschappen door het ministerie van economische zaken benoemd als zogenaamde “sleuteltechnologieën”. Valorisatie komt van het Latijnse woord valor: waarde, en staat dus voor iets een bepaalde waarde geven. In België heeft men dit iets subtieler benoemd door valorisatie te zien als “iets ten nutte maken”, volgens sommigen is het synoniem “uitbuiten” toepasselijker. Overigens heb ik zelf veel respect voor onze zuiderburen van bijvoorbeeld het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, zij behoren al jaren tot de wereldtop in dit veld. In België is overigens ook bij de gewone bevolking al jaren bekend dat de beste wijze van kennisvalorisatie bestaat uit het inkopen van Nederlandse professoren voor wat ze waard zijn en het verkopen van de Nederlandse professoren voor wat ze zelf denken waard te zijn. Het klassieke beursadagium van “buy low, sell high” zullen we maar zeggen. Wat is dan het probleem zult U nu denken, kennis goedkoop maken en duur verkopen is dus de simpele oplossing. Echter, historisch gezien zijn Universiteiten en de meeste andere kennisinstellingen opgezet om hun belangrijkste kennis via het zogeheten nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te verzamelen. En vooruitlopende op een van mijn conclusies wil ik u nu al vast zeggen dat dat ook zo moet blijven.

,
hdl.handle.net/1765/8306
Inaugural Lectures (Erasmus MC)
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Claassen, E. (2006, March 14). Waardering van Kennis & Kennis van Waardering. Inaugural Lectures (Erasmus MC). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/8306