Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Fysica van de Urinewegen aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, op 6 juni 2006