Rede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de kaakchirurgie aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universtiteit Rotterdam op 20 juni 2006