De Rotterdamse haven is een verzameling van meer dan 3000 bedrijven, actief in overslag, transport, logistiek, industrie en handel. Gezamenlijk vormen deze bedrijven een omvangrijk havencluster. De ontwikkeling van deze cluster is van groot belang voor alle bedrijven. Onderzoek naar de factoren die de ontwikkeling van deze cluster beïnvloeden is dus relevant. Eén van deze factoren is de aanwezigheid en het gedrag van een aantal toonaangevende bedrijven, de zogenaamde leader firms. Deze bedrijven zijn zo ondernemend, innovatief of groot, dat zij investeringen doen waar de andere bedrijven in de cluster van profiteren. In dit onderzoek worden de leader firms op innovatiegebied in de Rotterdamse Haven-industriële cluster in kaart gebracht en wordt geanalyseerd op welke wijze zij bijdragen aan de innovativiteit van andere bedrijven in de cluster. De conclusies van dit onderzoek zijn relevant voor bedrijven in de havencluster, overheden die zich bezighouden met regionaal economisch beleid (op innovatiegebied) en wetenschappers en studenten met interesse in havens en clusters.

OBR, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Port of Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam nv
Dutch University Press
hdl.handle.net/1765/8333
Erasmus School of Economics

Nijdam, M., & de Langen, P. (2006). Leader Firms en innovatie in de Rotterdamse Haven-Industriele cluster. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/8333