Tumorrecidief na een in opzet curatieve resectie voor gastro-intestinale tumoren is een groot probleem. Er is zowel een klinische overtuiging als bewijs middels in vivo dierproefonderzoek dat er een relatie bestaat tussen chirurgie en het ontstaan van locoregionaal tumorrecidief. In dit onderzoek wordt de invloed van chirurgisch trauma, een operatie, op het ontstaan van metastasen op afstand bestudeerd in een in vivo diermodel en een in vitro humaan model. Het in vivo model toont aan dat chirurgisch trauma in een rat het aantal longnoduli ten gevolge van systemisch geinjecteerde coloncarcinomacellen bevordert. Deze toename wordt niet veroorzaakt door toename van tumorcelgroei, maar meest waarschijnlijk door verhoogde aanhechting aan het microvasculair endotheel in de long. Onze hypothese is dat de inflammatoire reactie, welke ontstaat tijdens een operatie, de adhesie van circulerende tumorcellen aan het microvasculair endotheel bevordert. De ontstekingsreactie activeert polymorfonucleaire leukocyten, monocyten en macrofagen waarbij zuurstofradicalen en pro-inflammatoire cytokinen vrijkomen. In dit proefschrift laten we in een humaan in vitro model zien dat zuurstofradicalen en pro-inflammatoire cytokinen adhesiemoleculen opreguleren op microvasculaire endotheelcellen op een tijds- en dosisafhankelijke wijze waardoor er significant meer colon- en pancreascarcinomacellen kunnen aanhechten. Deze resultaten tonen duidelijk dat de inflammatoire reactie, welke tengevolge van een operatie optreedt, het ontstaan van metastasen kunnen bevorderen. Maatregelen om tumorrecidief te voorkomen of te verminderen kunnen liggen in het minder traumatisch opereren, zoals de laparoscopie in plaats van de laparotomie, of in het systemisch wegvangen van zuurstofradicalen of pro-inflammatoire cytokinen middels anti-oxidanten en anti-lichamen.

, , ,
Biomet Nederland BV, Cambrex Corporation, J.E. Jurriaanse Stichting, Jeekel, Prof. Dr. J. (promotor), Johnson & Johnson BV, Jongenengel Orthopedisch Schoencentrum BV, Nycomed BV, Oldekamp Medisch BV, Olympus Nederland BV, Sanofi-Aventis Nederland BV, Sanquin Bloedbank regio Zuidwest, Stichting Erasmus Heelkundig Kankeronderzoek, Tyco Healthcare Nederland BV
J. Jeekel (Hans)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/8374
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

ten Kate, M. (2007, January 19). The influence of surgery on the development of distant tumour recurrence. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/8374


Additional Files
Chapter 3A.pdf Final Version , 367kb
chapter1.pdf Final Version , 362kb
Chapter 5.pdf Final Version , 350kb
Chapter 2.pdf Final Version , 307kb
Chapter 4.pdf Final Version , 303kb
Chapter 7.pdf Final Version , 287kb
Chapter 8.pdf Final Version , 261kb
Hoofdstuk 9.pdf Final Version , 232kb
Chapter 9.pdf Final Version , 229kb
2502_Kate, Miranda ten.jpg Cover Image , 69kb
Introduction.pdf Final Version , 40kb
Dankwoord.pdf Final Version , 17kb
Curriculum Vitae.pdf Final Version , 13kb