Achtergrond
Postoperatieve infecties met non-tuberculeuze mycobacteriën (NTM) zijn zeldzaam. Vroegtijdige diagnose is van belang zodat gerichte antibiotische behandeling ingesteld kan worden. Dit voorkomt onnodige radiologische en chirurgische interventies.
Casus
Een 40-jarige vrouw onderging abdominoplastiek met liposuctie in Colombia. Anderhalve maand postoperatief ontstond wonddehiscentie, gevolgd door recidiverende subcutane abcessen. Patiënte werd behandeld met verscheidene antibioticakuren en onderging meerdere drainages. Banale kweken bleven negatief. Anderhalf jaar later werd opnieuw een abces operatief geopend en uitgeruimd, waaruit Mycobacterium abscessus gekweekt werd. Gerichte antibiotische therapie werd ingesteld en sindsdien zijn geen grote abcessen meer opgetreden.
Conclusie
Infecties met NTM horen thuis in de differentiaaldiagnose van postoperatieve wondinfecties, zeker na cosmetische ingrepen uitgevoerd in het buitenland, vooral in Zuid-Amerika of het Caribisch gebied. Een niet goed genezende wond, het recidiverende karakter, negatieve banale kweken en het uitblijven van een respons op conventionele antibiotica zijn aanwijzingen voor een dergelijke infectie.

hdl.handle.net/1765/83758
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Bax, H., van Ingen, J., Dwarkasing, R., & Verbon, A. (2014). Lipotoerisme, niet zonder risico’s : een complicatie van een cosmetische operatie in het buitenland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/83758